Ing.arch. Romana Kotrasová
tel: 0948 908 909
Ing. Viera Hincová
tel: 0948 011 987

e-mail: info@svetzahrad.sk
adresa: Suché Miesto 88, 900 25 Chorvátsky Grob
© 2008 Svet záhrad
Fotografie © Miro Nemec Webdesign by BUM