Návrh a jeho realizácia
Záhrada
Firemná zeleň
Verejná zeleň
Interiérová zeleň
Údržba
Revitalizácia
Aranžovanie kvetov
Predaj
Poradenstvo
Predstavy, ako by mala vyzerať záhrada sa rôznia podľa typu človeka, jeho záujmov a finančných možností a taktiež podľa miesta, kde má byť záhrada vybudovaná. Pomôžeme Vám vytvoriť záhradu na mieru.

Naša spolupráca má zvyčajne nasledovnú postupnosť:

 • Prvá konzultácia zahŕňa návštevu u Vás, kde získame informácie o:
  • Vašej predstave a požiadavkách na riešený priestor
  • pozemku a jeho okolí, existujúcej zeleni, stavbách, o kvalite pôdy, teréne, použitých materiáloch, umiestnení prípojky vody a elektriny a i.
 • Náčrt riešeného priestoru a návrh výsadby,súčasťou ktorého je špecifikácia rastlín a materiálov.
 • Finálny návrh záhrady,v ktorom sú zohľadnené Vaše pripomienky, obsahuje:
  • priestorové riešenie záhrady
  • zoznam rastlín vrátane osadzovacieho plánu
  • ďalšie riešenia po vzájomnej dohode (chodníky, terasa, oplotenie, kvetináče, štrkové plochy, osvetlenie záhrady)
 • Cenová kalkulácia realizácie záhrady a harmonogram prác (v prípade potreby)
 • Realizácia záhrady, v rámci ktorej Vám ponúkame nasledovné práce:
  • terénne úpravy, spevnené plochy, príprava pôdy
  • automatická zavlaha
  • výsadba stromov, založenie záhonov
  • položenie trávneho koberca
  • skalka, vresovisko, jazierko, fontána
  • dodanie záhradného nábytku
  • osadenie solitérnych kameňov a umeleckých diel


© 2008 Svet záhrad
Fotografie © Miro Nemec Webdesign by BUM